logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? O szkole

tarczaSzkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie, to dwupiętrowy budynek otoczony zielenią przy ul. Kazimierza Królewicza 63. „Dziesiątka” to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1971 roku. Wówczas rok szkolny rozpoczęło 930 uczniów. Pierwszym dyrektorem był mgr Mieczysław Długopolski. W 1978 roku , 8 czerwca, szkole uroczyście nadano imię słynnego żeglarza Leonida Teligi oraz przekazano sztandar. Obecnie szkołą kieruje mgr Krystyna Wojtaszewska, która dba o wysokie efekty edukacyjne, zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dwu i trzykierunkowi), dba o bazę szkoły, o miłą, przyjazną i twórczą atmosferę pracy. Do osiągania ogromnych sukcesów edukacyjnych w dużym stopniu przyczynia się skutecznie zorganizowana praca z uczniem zdolnym (m.in. indywidualne programy nauczania) i z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Uczniowie nasi osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. Absolwenci wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują nagrodę Dyrektora Szkoły „Super Uczeń SP10”, wpisywani są do Złotej Księgi.

Co nas wyróżnia?

  1. bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
  2. bardzo wysokie wyniki sprawdzianu po kl. VI
  3. bardzo wysokie wyniki testów zewnętrznych po klasie III i V,
  4. skutecznie zorganizowany proces edukacyjny,
  5. stwarzanie możliwości rozwoju każdemu uczniowi,
  6. dobra baza,
  7. uczniowie i nauczyciele utożsamiają się ze szkołą,
  8. jedyna w mieście szkoła realizująca program „ Zdrowej Stopy”
  9. twórcza atmosfera pracy,
  10. uczniowie prezentują wysoki poziom kultury osobistej,

Obecnie w szkole uczy się 716 uczniów (większość spoza rejonu 650 uczniów) w 29 oddziałach kl. I – VII i 1 oddziale przedszkolnym.