logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Kalendarz
Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  Opis Data
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
2 Pasowanie kl.I 12 października 2018 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
4 Ferie zimowe 28 stycznia - 10 luty 2019 r.
5 Egzamin ósmoklasisty
/ dni wolne dla kl. I - VII i gr.0/
15 kwietnia 2019r. - j.polski,
16 kwietnia 2019r. - matematyka,
17 kwietnia 2019r. - j. obcy
5 Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
6 Dni wolne od zajęć 2 listopada 2018r., 2 maja 2019r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

W dniach 2 listopada 2018 r., 2 maja 2018 r. szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową. Na 5 dni wcześniej przed dniami wolnymi rodzice informują wychowawców klas w formie pisemnej o potrzebie opieki dla swojego dziecka.

Dyrektor szkoły
Krystyna Wojtaszewska

linia_pozioma

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

  Opis Data
1 I okres 3.09.2018r. – 31.01.2019r.
2 II okres 11.02.2019r. – 21.06.2019r.
3 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 11.12.2018r.
4 Wystawienie ocen 11.01.2019r.
5 Rada klasyfikacyjna 17.01.2019r.
6 Rada sumująca 24.01.2019r.
7 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 7.05.2019r.
8 Wystawienie ocen 6.06.2019r.
9 Rada klasyfikacyjna 13.06.2019r.
10 Rada sumująca 18.06.2019r.