logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Kalendarz
Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  Opis Data
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017 r.
2 Pasowanie kl.I 13 października 2017 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
4 Ferie zimowe 15 -28 stycznia 2018 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
6 Dni wolne od zajęć 30 kwietnia 2018r., 2 maja 2018r. , 4 maja 2018r., 1 czerwca 2018r.
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

W dniach 30 kwietnia 2018 r., 2 maja 2018 r., 4 maja 2018 r., 1 czerwca 2018 r. , szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową. Na 5 dni wcześniej przed dniami wolnymi rodzice informują wychowawców klas w formie pisemnej lub ustnej o potrzebie opieki dla swojego dziecka.

Dyrektor szkoły
Krystyna Wojtaszewska

linia_pozioma

Harmonogram roku szkolnego 2017/2018

  Opis Data
1 I okres 4.09.2017r. – 11.02.2018r.
2 II okres 12.02.2018r. – 22.06.2018r.
3 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 12.12.2017r.
4 Wystawienie ocen 12.01.2018r.
5 Rada klasyfikacyjna 1.02.2018r.
6 Rada sumująca 8.02.2018r.
7 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 8.05.2018r.
8 Wystawienie ocen 8.06.2018r.
9 Rada klasyfikacyjna 14.06.2018r.
10 Rada sumująca 19.06.2018r.