logo

Wniosek do świetlicy
rok szkolny 2018/2019

Wniosek o przyjęcie dla ucznia klas I - VII do świetlicy szkolnej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 21 czerwca 2018 r. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty podane jako załączniki we wniosku. Świetlica szkolna w roku szkolnym 2018/2019 czynna jest od godz. 7.00 do godz. 17.00. Ilość osób upoważnionych poza rodzicami do odbioru ucznia nie powinna przekraczać 3 osób.