logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Nasze sukcesy
Nasze sukcesy

Osiągnięcia uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich rejonowych i międzyszkolnych

Rok szkolny Laureaci Finaliści I m-sca II m-sca III m-sca
2006/2007 58 9 78 9 320
2007/2008 129 12 99 45 51
2008/2009 237 16 42 45 43
2009/2010 256 44 81 47 36
2010/2011 289 48 34 56 26
2011/2012 243 52 99 68 53
2012/2013 317 30 127 96 77
2013/2014 380 30 102 112 72
2014/2015 366 16 56 33 26
2015/2016 461 42 121 116 107
2016/2017 282 42 108 91 98
linia_pozioma

Średnia roczna ocen absolwentów

Rok szkolny Średnia ocen
2006/2007 4,6
2007/2008 4,6
2008/2009 4,6
2009/2010 4,6
2010/2011 4,7
2011/2012 4,7
2012/2013 4,6
2013/2014 4,8
2014/2015 4,8
2015/2016 4,9
2016/2017 brak absolwentów - reforma
linia_pozioma

Średnia roczna ocen szkoły

Rok szkolny Średnia ocen
2006/2007 4,6
2007/2008 4,6
2008/2009 4,6
2009/2010 4,7
2010/2011 4,6
2011/2012 4,6
2012/2013 4,7
2013/2014 4,8
2014/2015 4,8
2015/2016 4,8
2016/2017 4,8
linia_pozioma

Wyniki uczniów ze sprawdzianów po klasie VI

Szkoła rokrocznie uzyskuje jedne z najwyższych wyników w kraju i w województwie, kwalifikuje się zawsze w najwyższych i bardzo wysokich staninach wyników.

Rok szkolny Stanina
2006/2007 8
2007/2008 8
2008/2009 9
2009/2010 8
2010/2011 8
2011/2012 9
2012/2013 8
2013/2014 8
2014/2015 8 - część ogólna 9 - j. angielski
2015/2016 8 - część ogólna 8 - j. angielski
2016/2017 zniesienie sprawdzianu po szkole podstawowej

Staniny:
9 – najwyższa
8 – bardzo wysoka
7 - wysoka