logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Rada Rodziców
Rada

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - Bartosz Raszkowski
Z-ca - Cezary Juraszek
Skarbnik - Agnieszka Sambor
Sekretarz - Julita Wasielewska
Członkowie - Ewa Dawidowska, Adriana Gacławska, Anna Mituniewicz-Małek
Komisja Rewizyjna -Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Dorota Wolter, Monika Zborowska

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 40 zł na rok.
W przypadku rodzeństwa kwotę 40 zł należy podzielić na ilość dzieci i wpłacać proporcjonalnie w każdej klasie.
Wpłaty należy uiszczać na konto Rady Rodziców nr 28 1240 3813 1111 0000 4384 5309.