logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Rada Rodziców
Rada

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - Bartosz Raszkowski
Z-ca - Cezary Juraszek
Skarbnik - Agnieszka Sambor
Sekretarz - Julita Wasielewska
Członkowie - Tomasz Błażejewski, Anetta Burak, Krzysztof Biały
Komisja Rewizyjna - Monika Zborowska, Marta Ożdżyńska, Dorota Wolter

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 40 zł na rok.
W przypadku rodzeństwa kwotę 40 zł należy podzielić na ilość dzieci i wpłacać proporcjonalnie w każdej klasie.
Wpłaty należy uiszczać na konto Rady Rodziców nr 28 1240 3813 1111 0000 4384 5309.