logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Druki

Druki do pobrania

W związku z wejściem nowych przepisów dotyczących RODO wniosek o przyjęcie do świetlicy dostępny będzie do pobrania po 25 maja 2018r.

Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli przyjęcia do klasy 1

Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego

Rezygnacja z zajęć religii

Rezygnacja z zajęć wdż