logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Oferta
Oferta

Oferta

 • zespoły wokalne
 • zespoły taneczne
 • koła:
  • matematyczne
  • informatyczne
  • przyrodnicze
  • historyczne
  • teatralne
  • plastyczne
  • polonistyczne
  • jężyka angielskiego
  • języka niemieckiego
 • prowadzenie innowacji pedagogicznej (język niemiecki, kształcenie artystyczne)
 • gimnastyka korekcyjna i pływanie korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, realizujemy we współpracy ze Spondylusem program "Zdrowa stopa"
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • zajęcia sportowe
 • wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo- turystyczne
 • indywidualne programy nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Klub Europejczyka
linia_pozioma

Baza szkoły

 • 11 sal multimedialnych
 • nowoczesna sala gimnastyczna
 • plac zabaw
 • pracownia informatyczno-komputerowa
  (flaga_uezakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
 • dobrze wyposażone sale oddziałów przedszkolnych
 • pracownia plastyczna
 • pracownia przyrodnicza
 • wypożyczalnia, czytelnia
 • stołówka
 • sala zajęć ruchowych wyposażona z programu "Radosna Szkoła"
 • świetlica - 4 sale
 • duże boisko
 • gabinet profilaktyki medycznej
 • estetyczne sale lekcyjne, korytarze
 • szatnia z szafkami dla uczniów
 • sklepik
linia_pozioma

Programy

 • Program wychowawczy
 • Program profilaktyki
 • Program ukierunkowany na rozwój dzieci "Wesoła świetlica"
 • Program edukacji europejskiej
 • Program pracy z uczniem sprawnym fizycznie
 • Program "Bezpieczna szkoła"
 • Program pracy z uczniem dyslektycznym
 • Program profilaktyki wad postawy
 • Program profilaktyczny "Zdrowa stopa"
 • Program rozwoju uzdolnień plastycznych "Zabawa ze sztuką"
 • Program edukacji teatralnej, artystycznej
 • Program edukacji medialnej "Przygoda z mediami"
 • "Z niemieckim za pan brat"
 • Program pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się "Już wiem, umiem, potrafię"
 • "Potyczki matematyczne" - praca z uczniami uzdolnionymi matematycznie klas I-III
 • Program nauki pływania klas I-VI