logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Oferta
Oferta

Oferta

 • Zajęcia:
  • matematyczne
  • informatyczne
  • przyrodnicze
  • chemiczne
  • fizyczne
  • historyczne
  • teatralne
  • plastyczne
  • polonistyczne
  • jężyka angielskiego
  • języka niemieckiego
 • prowadzenie innowacji pedagogicznej (język niemiecki, kształcenie artystyczne)
 • gimnastyka korekcyjna i pływanie korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, realizujemy we współpracy ze Spondylusem program "Zdrowa stopa"
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • zajęcia sportowe
 • wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo- turystyczne
 • indywidualne programy nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • linia_pozioma

  Baza szkoły

  • 16 sal multimedialnych
  • nowoczesna sala gimnastyczna
  • plac zabaw
  • basen - obecnie w budowie
  • pracownia informatyczno-komputerowa
   (flaga_uezakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • dobrze wyposażone sala oddziału przedszkolnego
  • pracownia plastyczna
  • pracownia przyrodnicza
  • wypożyczalnia, czytelnia
  • stołówka
  • sala zajęć ruchowych wyposażona z programu "Radosna Szkoła"
  • świetlica - 4 sale
  • duże boisko
  • gabinet profilaktyki medycznej
  • estetyczne sale lekcyjne, korytarze
  • szatnia z szafkami dla uczniów
  • sklepik
  linia_pozioma

  Programy

  • Program wychowawczy
  • Program profilaktyki
  • Program ukierunkowany na rozwój dzieci "Wesoła świetlica"
  • Program edukacji europejskiej
  • Program "Bezpieczna szkoła"
  • Program pracy z uczniem dyslektycznym
  • Program profilaktyki wad postawy
  • Program profilaktyczny "Zdrowa stopa"
  • Program rozwoju uzdolnień plastycznych "Zabawa ze sztuką"
  • Program edukacji teatralnej, artystycznej
  • Program edukacji medialnej "Przygoda z mediami"
  • "Z niemieckim za pan brat"
  • Program pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się "Już wiem, umiem, potrafię"
  • "Potyczki matematyczne" - praca z uczniami uzdolnionymi matematycznie klas I-III
  • Program nauki pływania klas I-VII