logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Komunikaty

Zebrania z rodzicami wrzesień 2018r.

Zebrania z rodzicami kl. I i gr. 0 odbędą się 6 września 2018r. wg następującego harmonogramu:
klasa 1a - p. Janzer sala 36
klasa 1b - p. Szpakowska sala 35
grupa 0a - p. Maciak, p. Sieradzka - Boba sala 50
grupa 0b - p. Gębuś, p. Rumińska sala 45
Zebrania z rodzicami kl. II - VIII odbędą się 11 i 12 września wg harmonogramu:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018r. wg następującego harmonogramu:
godz. 9.00
Grupy 0 i klasy I rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej, po uroczystości spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
0a - sala 33
0b - sala 34
1a - sala 36
1b - sala 35
godz. 10.00
Spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej:
2a - 33
2b - 34
3a - 36
3b - 35
3c - 45
7a - 60
7b - 52
7c - 54
7d - 56
8a - 61
8b - 43
8c - 51
8d - 62
8e - 57
godz. 10.30
Spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej:
4a - 35
4b - 53
4c - 43
4d - 51
4e - 55
5a - 61
5b - 52
5c - 62
5d - 50
5e - 57
5f - 45
6a - 54
6b - 22
6c - 60
6d - 56

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady za wrzesień 2018r. uiszczać należy w kasie szkoły (pok. 41) 3 września od godziny 8.00 do 15.00 oraz 4 i 5 września od godziny 9.00 do 17.00. Obiady wydawane będą od 6 września 2018 r.
Nie będą przyjmowane opłaty po terminie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

20 kwietnia 2018r. o godzinie 15.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Listy kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

W dniach od 23 kwietnia 2018r. do 26 kwietnia 2018r. do godziny 15.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie przez rodzica kandydata do oddziału przedszkolnego woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. Druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub do wypełnienia w sekretariacie szkoły. 27 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 zostaną wywieszone ostateczne listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła nie udziela informacji telefonicznie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w roku szkolnym 2018/2019

16 kwietnia 2018r. o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I w roku szkolnym 2018/2019. Listy kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

W dniach od 16 kwietnia 2018r. do 19 kwietnia 2018r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie przez rodzica kandydata do klasy I woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. Druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub do wypełnienia w sekretariacie szkoły. 23 kwietnia 2018r. zostaną wywieszone ostateczne listy kandydatów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła nie udziela informacji telefonicznie.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

L.p Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 12.03.2018r. - 28.03.2018r. 07.05.2018r. - 18.05.2018r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 29.03.2018r. - 05.04.2018r. 21.05.2018r. - 23.05.2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20.04.2018r.
do godz. 15.00
25.05.2018r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. 23.04.2018r. - 26.04.2018r. 28.05.2018r. - 30.05.2018r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27.04.2018r.
do godz. 15.00
01.06.2018r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

L.p Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 12.03.2018r. - 29.03.2018r. 16.08.2018r. - 20.08.2018r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym. 16.03.2018r. – 22.03.2018r. 21.08.2018r. – 22.08.2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 23.03.2018r. godz.12.00 23.08.2018r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30.03.2018r. - 13.04.2018r. 23.08.2018r. - 24.08.2018r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16.04.2018r.
do godz. 12.00
27.08.2018r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. 16.04.2018r. - 19.04.2018r.
do godz.15.00
28.08.2018r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23.04.2018r.
do godz. 12.00
29.08.2018r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 28/18 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej: nabor.pcss.pl/szczecin

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok 2018/2019