logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Komunikaty

"Aktywna tablica" - zapytanie ofertowe

Wymiana stolarki drzwiowej- zapytanie ofertowe

Zebrania gr. 0 i kl. I

Zebrania z rodzicami odbędą się w czwartek 7 września 2017r. dla klasy 1a, 1b i gr. 0 o godz. 17.00.

Zebrania kl. II - VII

12.09.2017r. odbędą się zabrania klas IV - VII oraz klasy 3a o godz.17.00
13.09.2017r. odbędą się zebrania klas 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, 3d, 3e o godz. 17.00

Listy kl. I

Listy kl. I wywieszone będą w szkole 01.09.2017r. po godzinie 15.00. Szkoła nie udziela informacji telefonicznie o przydziale poszczególnych uczniów do klas.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 4.09.2017r. wg harmonogramu zamieszczonego w zakładce "aktualności".

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady za wrzesień przyjmowane będą w dniach 4.09 w godz. 8.00 - 15.00, 5.09, 6.09.2017r. w godz. 8.00 - 17.00 w kasie szkoły (pok. 41), kwota: 17 x 3,50 = 59,50 zł. Obiady wydawane będą od 7.09.2017r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

9 czerwca 2017r. o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018. Listy przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

Rodzice uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego zobowiązani są w dniach od 12.06 od godz.12.00 do 13.06 do złożenia w sekretariacie szkoły potwierdzenia przez rodzica kandydata do grupy "0" woli przyjęcia dziecka do szkoły w formie podpisania umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług przez szkołę.

Szkoła nie udziela informacji telefonicznie.

  Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w roku szkolnym 2017/2018

  6 czerwca 2017r. o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I w roku szkolnym 2017/2018. Listy kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Szkoła nie udziela informacji telefonicznie.

  W dniach od 7 czerwca 2017r. do 9 czerwca 2017r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie przez rodzica kandydata do klasy I woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. Druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub do wypełnienia w sekretariacie szkoły.

  Nabór do klas VII dwujęzycznych i eksperymentalnej

  Na stronie portalu edukacyjnego znajduje się dokładna informacja o rozpoczynającej się rekrutacji do klas dwujęzycznych i eksperymentalnych w szkołach podstawowych miasta Szczecin. Do w/w klas obowiązuje jeden wniosek, który należy wypełnić przez tę zakładkę - wypełnij wniosek. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru (wskazanej na 1 miejscu).

  Uczestnicy, niebędący uczniami SP10, na sprawdzian predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych, który odbędzie się 21 czerwca 2017 r. o godz. 16:00, przychodzą z legitymacją szkolną. Sprawdzian odbywać się będzie w salach 43,45,51.

 • Informator dla Rodziców - VII klasy dwujęzyczne
 • Informator dla Rodziców - VII klasy eksperymentalne
 • Rekrutacja do klas VII
 • Karta przyjęcia ucznia kl. I-VII do świetlicy w roku szkolnym 2017/2018

 • Pobierz kartę do wydruku
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

  Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 1.09.2016 wg załączonego harmonogramu.

  Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego

  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.843):


  "§5.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
  fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii
  o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń
  wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  §5.2 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
  komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
  w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii."


  Rodzice składają wniosek wraz z opinią lekarza w sekretariacie szkoły.
  Wniosek do pobrania ze strony www.sp10szczecin.pl lub w sekretariacie szkoły.

  Pobierz wniosek do wydruku