logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Komunikaty

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca 2018r. w sali gimnastycznej o godzinie:
8.00 - kl. III
9.00 - kl. I - II
10.00 – kl. VI – VII
11.00 – kl. IV – V
Po uroczystości spotkanie uczniów z wychowawcami w salach.
Grupa 0 - 21.06 2018r. godz.16.00 .

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

20 kwietnia 2018r. o godzinie 15.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Listy kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

W dniach od 23 kwietnia 2018r. do 26 kwietnia 2018r. do godziny 15.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie przez rodzica kandydata do oddziału przedszkolnego woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. Druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub do wypełnienia w sekretariacie szkoły. 27 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 zostaną wywieszone ostateczne listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła nie udziela informacji telefonicznie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w roku szkolnym 2018/2019

16 kwietnia 2018r. o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I w roku szkolnym 2018/2019. Listy kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

W dniach od 16 kwietnia 2018r. do 19 kwietnia 2018r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie przez rodzica kandydata do klasy I woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. Druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub do wypełnienia w sekretariacie szkoły. 23 kwietnia 2018r. zostaną wywieszone ostateczne listy kandydatów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła nie udziela informacji telefonicznie.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

L.p Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 12.03.2018r. - 28.03.2018r. 07.05.2018r. - 18.05.2018r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 29.03.2018r. - 05.04.2018r. 21.05.2018r. - 23.05.2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20.04.2018r.
do godz. 15.00
25.05.2018r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. 23.04.2018r. - 26.04.2018r. 28.05.2018r. - 30.05.2018r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27.04.2018r.
do godz. 15.00
01.06.2018r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2018/2019.

L.p Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 12.03.2018r. - 29.03.2018r. 16.08.2018r. - 20.08.2018r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym. 16.03.2018r. – 22.03.2018r. 21.08.2018r. – 22.08.2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 23.03.2018r. godz.12.00 23.08.2018r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30.03.2018r. - 13.04.2018r. 23.08.2018r. - 24.08.2018r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16.04.2018r.
do godz. 12.00
27.08.2018r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. 16.04.2018r. - 19.04.2018r.
do godz.15.00
28.08.2018r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23.04.2018r.
do godz. 12.00
29.08.2018r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 28/18 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej: nabor.pcss.pl/szczecin

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok 2018/2019