logo
Jeste?? w:  Strona główna
Witamy

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie, to dwupiętrowy budynek otoczony zielenią przy ulicy Kazimierza Królewicza 63. „Dziesiątka” to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1971 roku. Wówczas rok szkolny rozpoczęło 930 uczniów. Pierwszym dyrektorem był Mieczysław Długopolski. W 1978 roku, 8 czerwca, szkole uroczyście nadano imię słynnego żeglarza Leonida Teligi oraz przekazano sztandar. Czytaj więcej »

Aktualności

Wznowienie funkcjonowania zajęć w klasach I – III

Szanowni Państwo!
Posłanie na zajęcia ucznia kl. I – III jest dobrowolną decyzją rodzica. Rodzic, posyłając dziecko na zajęcia do szkoły oświadcza, że znane są mu czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, w jego rodzinie lub opiekunów, jak i innych domowników oraz, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem dziecka w zajęciach, jak i dowożeniem dziecka do szkoły.
W związku z obecnie trwającymi przygotowaniami do wznowienia funkcjonowania zajęć w klasach I – III od25 maja 2020r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- Szkoła w związku z ograniczeniem liczby dzieci w grupie do 12 osób z przyczyn logistycznych organizuje zajęcia w grupach mieszanych z różnych klas i poziomów.
- Rodzice, którzy deklarują dobrowolne uczęszczanie ucznia na zajęcia w szkole, wypełniają załączony wniosek – oświadczenia i przesyłają jego scan do 21 maja 2020r. do godz. 12.00 na adres emailowy szkoły: sp10@miasto.szczecin.pl.
- Po zakwalifikowaniu dziecka w pierwszym dniu jego pobytu w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał wniosku.


Prosimy o zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie w związku ze wznowieniem funkcjonowania zajęć w klasach I – III”, opracowanych na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla edukacji wczesnoszkolnych w szkole wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). Przebywanie dziecka w szkole na zajęciach będzie się wiązało z zaakceptowaniem procedur określających sposób przebywania dziecka w placówce oraz jednocześnie z wyrażeniem zgody na codzienny pomiar temperatury dziecka i opiekuna przyprowadzającego dziecko do szkoły.


Kategoria: Informacje

 

poprzedni Powrót