logo
Jeste?? w:  Strona główna
Witamy

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie, to dwupiętrowy budynek otoczony zielenią przy ulicy Kazimierza Królewicza 63. „Dziesiątka” to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1971 roku. Wówczas rok szkolny rozpoczęło 930 uczniów. Pierwszym dyrektorem był mgr Mieczysław Długopolski. W 1978 roku, 8 czerwca, szkole uroczyście nadano imię słynnego żeglarza Leonida Teligi oraz przekazano sztandar. Czytaj więcej »

Galeria
Aktualności

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w roku szkolnym 2018/2019

16 kwietnia 2018r. o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I w roku szkolnym 2018/2019.

Listy kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. W dniach od 16 kwietnia 2018r. do 19 kwietnia 2018r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie przez rodzica kandydata do klasy I woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. Druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub do wypełnienia w sekretariacie szkoły. 23 kwietnia 2018r. zostaną wywieszone ostateczne listy kandydatów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła nie udziela informacji telefonicznie.
Kategoria: Informacje

 

poprzedni Powrót